Kamzíky v Tatrách, sčítanie kamzíkov

Tatry majú za sebou pravidelné jarné sčítanie kamzíkov. Jeho hlavným zámerom je zistenie ich prírastku. Získané údaje sú veľmi priaznivé a v Tatrách sa im zjavne veľmi dobre darí 🙂

V porovnaní s minulým rokom je v Tatrách mladých kamzíkov viac. Počas jarného sčítania ich celkovo napočítali 178, čo je o 29 viac ako pred rokom. A celkovo sa v Tatrách pohybuje 950 kamzíkov.

Veľmi dobré prírodné podmienky, teplá jar bez snehu a ochranárska starostlivosť Tatranského národného parku, tak na slovenskej ako aj na poľskej strane, vytvárajú priaznivé podmienky pre rast populácie kamzíkov.

Zaujímavosťou počas tohtoročného sčítania kamzíkov je, že sa podarilo zahliadnuť 12 medveďov vo vysokohorskom prostredí Tatier.

Prehľad vývoja populácie kamzíkov v Tatrách

Rok po vzniku Tatranského národného parku TANAP, v roku 1950, žilo na území Tatier približne 160 kamzíkov, o štyri roky ich už bolo 600 a v roku 1964 ich napočítali 950.
V ďalších rokov však ich počet neustále kolísal. Dnes, aj zásluhou mnohých ochranárskych opatrení, sa podarilo ich počet stabilizovať a tak sa môžeme tešiť z ich narastajúcej populácie 🙂

Zdroj informácií

Reklamy