zelena hliadka

Tatranskú zelenú hliadku založil Tatranský okrášľovací spolok v roku 2011. Jej členovia svojou prácou nadväzujú na tradičné aktivity v čistení Tatier. Akciu Čisté hory organizovanú Štátnymi lesmi Tatranského národného parku a projekt TOS „Čisté Tatry”, ktorý podstatou je možnosť zbierať odpadky do špeciálnych eko-tašiek kedykoľvek počas roka.

Hlavným cieľom Tatranského okrášľovacieho spolku je zorganizovať nadšencov, ktorí majú radi Tatry a dať im možnosť venovať sa čisteniu našich krásnych veľhôr systematicky. Ako dobrovoľníci majú podľa rozpisu služieb zbierať odpadky v jednotlivých tatranských lokalitách. Odmenou za túto činnosť je balík zaujímavých benefitov od kvalitnej uniformy, možnosti ubytovania v Tatrách, až po rôzne zľavy a zvýhodnenia.

Členom Tatranskej zelenej hliadky nie je ľahostajný osud Tatier. Odpadky z turistických chodníkov nezbierajú pre peniaze. Tou najkrajšou odmenou za ušľachtilú, bezodplatnú a dôslednú prácu v prospech Tatier je v prvom rade nádej v krajšiu budúcnosť našich nádherných hôr.

Do Tatranskej Zelenej hliadky sa môžete zapojiť ako dobrovoľníci. Pre bližšie informácie kontaktujte: patrik.kolesar@gmail.com

Zdroj: http://www.tos-tatry.sk/tatranska_zelena_hliadka.html

 

Reklamy